NÁDRŽE

 

Parametry nádrží hrají při chovu cichlid z velkých afrických jezer spolu se stravou, kvalitou vody, filtrací a složením osazenstva ryb v podstatě nejdůležitější roli. Pomineme-li nejmenší druhy tanganických rodů Altolamprologus, Lamprologus, Neolamprologus, Julidochromis Chalinochromis aj., a dále pak nejmírnější druhy malawských cichlid (např.některé druhy rodů Labidochromis či Pseudotropheus) , lze říci , že rozumné objemy by měly začínat nad hranicí 200 litrů. U velkých , agresivních , nebo velmi pohyblivých druhů bychom se neměli vyhýbat nádržím o objemu nad 500 litrů.

Pokud se týká tvaru nádrží, je velmi podstatná co možná největší plocha dna. V praxi to znamená, že jsou (na rozdíl od nádrží např. pro skaláry nebo terčovce) upřednostňovány nádrže s co největším půdorysem, s menším důrazem na výšku vodního sloupce. To má za následek menší potřebnou tloušťku skla na nádrže a z toho vyplývající poněkud nižší náklady na zhotovení nádrží v přepočtu na litr vody. Proč právě velký půdorys? Je to jednak proto, že se většinou jedná o ryby teritoriální,které hájí svá území na dně (a tato území musejí být navzájem v dostatečných vzdálenostech) a dále proto, že ryby vzhledem ke své pohyblivosti potřebují dostatek volného prostoru pro plavání.

Dále jsou na příkladech uvedeny ukázky vhodných rozměrů nádrží spolu s přibližným objemem v litrech (přibližným proto, že výpočet je proveden z vnějších rozměrů nádrží a nádrže nebývají zcela plné vody-navíc určitý objem zaujímá vnitřní zařízení nádrže).

Rozměry (délka x hloubka x výška) v cm      Objem nádrže v litrech
   
Do 200 l:80 x 40 x 35 112
 100 x 40 x 40 160
 100 x 50 x 35 175
 120 x 40 x 40 180
    
Do 300 l:120 x 50 x 40 240
 100 x 70 x 35 245
 120 x 60 x 40 288
    
Do 400 l:120 x 70 x 40 336
 150 x 50 x 50 375
 140 x 70 x 40 392
    
Nad 400 l:150 x 60 x 50 450
 150 x 70 x 45 472
 180 x 60 x 50 540
 180 x 70 x 50 630
 200 x 70 x 50 700
 200 x 70 x 60 840
 200 x 80 x 60 960
atd.  


O vlastní instalaci nádrží pojednávají běžně dostupné akvaristické příručky, případně je možno použít ke konkrétnímu dotazu knihu návštěv na těchto stránkách.

Při případných nejasnostech či potřebě konzultace se na nás s důvěrou obraťte.