VNITŘNÍ ZAŘÍZENÍ NÁDRŽÍ

 

Ačkoliv vhodně vyřešené vnitřní zařízení nádrží je jednou ze základních podmínek úspěšného chovu afrických jezerních cichlid, díky úžasné variabilitě způsobů života ryb v jezerech je možné úspěšně volit mnoho velmi dobře fungujících vnitřních prostředí, která se od sebe vzájemně značně liší.

V souvislosti s chovanými druhy ryb, jejich zvyky a potřebami a dále s možnostmi chovatele a s účelem chovu lze vnitřní zařízení nádrží dělit do několika kategorií. Jedno z možných rozdělení a popisů těchto různých druhů vnitřních zařízení je uvedeno dále.

 

Okrasné (reprezentační) nádrže

 

Hygienické a odchovné nádrže

Hygienické a odchovné nádrže jsou používány zejména pokročilejšími akvaristy či profesionálními chovateli, a to hlavně k množení a léčbě ryb. Jejich vnitřní zařízení je v podstatě totožné a je velmi spartánské. Kromě filtrační jednotky a případného úkrytu či rostliny jsou nádrže prázdné. Z toho plyne i jejich snížená samočistící schopnost. Vzhledem k tomuto faktu je třeba věnovat mimořádnou pozornost kvalitnější filtraci. Nádrže jsou přehledné, ale při chovu většího množství ryb v nevhodné kombinaci či koncentraci je takovýto způsob chovu při nedostatečných zkušenostech chovatele pro ryby nebezpečný. Proto je vhodný pouze pro zkušené chovatele. Na druhou stranu je výhodou již zmíněná přehlednost, snadná obsluha a minimum "hluchých míst" bez možnosti proudění a tím pádem minimum možností vývoje hnilobných procesů v akváriu. Vhodné velikosti nádrží pro ryby jsou obdobné, jako je uvedeno výše. U nádrží, určených pro odchov, mohou být nádrže úměrně menší a to jak pro samice s mláďaty, tak pro odrůstající potěr. Ve velkých nádržích roste potěr zejména zpočátku velmi pomalu.

 

Závěr:

Lze konstatovat, že ne vždy má chovatel velmi vyhraněnou oblibu v některé z výše specifikovaných konkrétních skupin ryb. Nejčastěji je pak zařízení nádrží určitým kompromisem, daným různorodostí těchto chovaných ryb. V tom případě je třeba se řídit potřebami nejnáročnějšího druhu v chované skupině. Skupiny ryb, vhodné ke společnénu chovu, jsou popsány v oddíle " Společenství ryb".