Osvětlení

 

V otázce osvětlení, jeho intenzity, doby svícení a spektrálního složení se vedou neustálé diskuse. Potřeba osvětlení je různá a je velmi závislá na mnoha faktorech a konkrétních podmínkách. Proto nelze dát univerzální návod na optimální osvětlení nádrží. Z tohoto důvodu jsou další udávané informace pouze výsledkem našich pozorování, zkušeností, a praktických zjištění jak z našich nádrží, tak přímo z potápění v jezeře Tanganyika.

Naše závěry jsou následující:

Obecně uváděné informace typu "1 watt výkonu na 1 litr objemu nádrže" jsou přehnané, velmi obecné a nepřesné. Nejen, že velmi záleží zejména na výšce vodního sloupce, umístění nádrže v místnosti, jejího vybavení, aj., ale záleží i na svítivosti světelného zdroje. V podmínkách našich chovů, při výšce vodního sloupce v nádržích 40-50 cm, v místnostech s minimem denního světla, jsme dospěli k použití jedné zářivkové trubice s hliníkovým reflektorem nad každou nádrží (délka trubice pokud možno srovnatelná s délkou nádrže). Je vhodné umístit tuto zářivku nad přední třetinu nádrže, aby světlo dopadalo spíše do přední části nádrže. Intenzita osvětlení je pak dostatečná a dle našich pozorování odpovídá světelnosti v jezeře Tanganyika v hloubce cca 1-2 m. V našem případě připadá 1 watt výkonu na cca 10 litrů objemu nádrží, což je asi 10 % výkonu, doporučovaného "klasickou" akvaristickou literaturou. Dobu osvětlení nádrží je vhodné přizpůsobit podmínkám v rovníkové domovině ryb, tj. zajistit rybám světlo po dobu cca 12 hodin denně. Za takových podmínek je tvorba řas minimální, růst rostlin dostatečný a vybarvení ryb velmi dobré.

Při případných nejasnostech či potřebě konzultace se na nás s důvěrou obraťte v sekci našich stránek  Fórum.