FILTRACE

 

Cichlidy velkých východoafrických jezer jsou zpravidla velmi pohyblivé,středně velké až velké ryby (většina chovaných druhů dorůstá velikosti kolem 10 cm a více). Z toho vyplývá jejich poměrně větší spotřeba potravy a intenzivnější metabolismus. To spolu s velkými nároky na čistotu a kvalitu vody a na její dokonalé prokysličení znamená, že velmi dobrá filtrace je základním předpokladem jejich úspěšného chovu a odchovu. Vlastní filtrace v nádrži je zajištěna filtračním médiem a pohonnou jednotkou, která zajišťuje dostatečný průtok a tím i kontakt vody s filtračním médiem. Existuje mnoho různých konstrukcí, velikostí i principů činnosti jak firemních, tak amatérsky vyrobených filtračních zařízení. Obecně lze říci, že tyto filtry by měly splňovat několik podmínek, a to bez ohledu na to, zda jsou použity v okrasných nádržích či v odchovnách profesionálních akvaristů.

Mezi tyto podmínky patří zejména:

- dostatečný objem filtrační hmoty a dostatečný výkon pohonu filtru

a to v závislosti na velikosti nádrže, množství a velikosti chovaných ryb, druhu a materiálu filtračního média a potřebného průtoku vody filtrem. Na základě našich zkušeností lze říci, že objem filtračního média je dostatečný, činí-li alespoň 5% objemu nádrže při osazenstvu cca 1 cm délky ryb na 1 litr a takovém výkonu čerpadla, které zajistí průtok nejméně trojnásobku objemu nádrže filtrem za hodinu (tedy např. u nádrže o objemu 300 l by měl být objem filtrační hmoty nejméně 15 litrů při osazenstvu cca 30 ryb, velkých 10 cm a při výkonu čerpadla cca 1000 l za hodinu).

- dobrá dostupnost a snadná obsluha filtru

na tuto podmínku si vzpomeneme vždy, když jsme nuceni vyčistit filtrační médium. Je třeba na tento fakt myslet již při úvahách o nákupu a instalaci filtru. Z tohoto důvodu je vhodné umístit filtr na dobře dostupné místo, nevolit filtr komplikovaný, složitě rozebíratelný a špatně kontrolovatelný z hlediska intenzity zanesení. V odstavci "zkušenosti" jsou porovnány výhody a nevýhody jednotlivých často používaných filtrů.

- spolehlivost

důležitost splnění této podmínky je zcela jasná a i u velmi spolehlivých filtračních systémů doporučujeme nespoléhat pouze na jeden systém v daném akváriu, ale mít v činnosti paralelně tyto systémy dva, přinejmenším v oblasti prokysličení vody. Důsledky selhání prokysličení vody jsou totiž v tropickém akváriu fatální po daleko kratší době, než důsledky selhání vlastní filtrace.

 

Zkušenosti:

Vlastní filtrační médium:

V současné době je nejprogresivnějším řešením pravděpodobně použití bioakvacitové filtrační hmoty a to zejména z hlediska poměru výkonu a ceny. Jsou i lepší řešení, ale ta jsou pro akvaristy v současné době ještě stále zbytečně nákladná. U bioakvacitu doporučujeme spíše střední a větší velikost pórů (i za cenu většího objemu při daném povrchu) a to zejména z důvodu daleko lepšího proplachování hrubšího média při čištění filtru. Z hlediska tvaru média doporučujeme max.5 cm silné bloky, neboť silnější se již podstatně hůře čistí.

Pohon:

Jednoznačně doporučujeme dostatečně spolehlivé a výkonné vodní čerpadlo s prokysličovacím zařízením a dále paralelní prokysličení vzduchovým kompresorem za účelem zvýšení již dříve zmiňované spolehlivosti. Optimální je, mohou-li být tyto dva zdroje připojeny k různým fázím v rámci elektrického rozvodu.

 

Nejpoužívanější systémy:

 

Náš tip:

 

Poznámka:

Tyto filtry jsou částečně vidět v provozu v naší sekci "Pěstírna". Jinak je můžete vidět v činnosti při své návštěvě u nás. Veškeré komponenty filtrů a celé filtrační systémy pak dodáváme a zhotovujeme dle přání našich zákazníků.

Při případných nejasnostech či potřebě konzultace se na nás s důvěrou obraťte v sekci našich stránek  Fórum.